Jaarverslag 2019

“De hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

(Gal. 5 : 14)

 

Inleiding

Afscheid nemen valt zwaar. Zelfs als het een afscheid is van mensen die nog maar zo kort in je leven zijn gekomen. En zeker als je ze moet achterlaten in een situatie die absoluut onmenselijk is. Duizenden mensen leven vandaag aan de dag in zo’n situatie! Op de vlucht vanwege vervolging, door honger of oorlogsgeweld, verblijven zij in omstandigheden die menselijk gesproken ontoelaatbaar zijn. We hebben gezien dat vluchtelingenkampen uitpuilen en dat de bewoners ervan de meest basale levensbehoeften moeten ontberen. Gebrek aan huisvesting, voedsel, medische zorg, kleding, verwarming, sanitair, veiligheid, onderwijs etc. is hun deel. Bij ons afscheid hoorde een belofte: we komen terug om jullie te helpen en we zullen de wereld vertellen dat jullie levensomstandigheden ontoelaatbaar zijn. Hoe je verder ook over de ‘vluchtelingenproblematiek’ denkt: mensen hebben recht op een menswaardig leven; ongeacht hun etnische afkomst, cultuur, religie, geslacht of wat dan ook. Als onze overheden, (die verantwoordelijk zijn voor deze leefsituaties) wegkijken, dan is het de plicht van de ‘gewone’ burger om zijn hart te laten spreken en in actie te komen om onze naaste te helpen! De stichting was geboren en op Valentijnsdag 14 februari 2019 een feit.

 

onmenselijke omstandigheden

 

Nadat in 2015 de berichten over vluchtelingen de media begonnen te beheersen, konden we er niet omheen om ons voor deze vluchtelingen in te gaan zetten. Ook Nederland ontkwam niet aan de grote stroom van mensen die in ons land een veilige thuishaven zochten.

De AZC’s kwamen als paddenstoelen uit de grond, het COA had dringend personeel nodig en daarnaast was er behoefte aan tal van vrijwilligers. Door ons aan te melden als werknemer of vrijwilliger, kwamen we in aanraking met deze vluchtelingen. Met hun verdriet, hun achtergronden, hun cultuur en gebruiken, maar ook met hun hartelijkheid en gastvrijheid. Op den duur raakten we steeds meer één met hen.

In een later stadium kwamen ook de berichten van de overvolle kampen en misstanden aan de zuidgrens van Europa in het nieuws. Er kwam een ‘drive’ om daar heen te gaan om deze mensen te gaan helpen. Na de zogenaamde ‘Turkije-deal’ kwamen de vluchtelingen vast te zitten in Griekenland.

 

… ‘zwemvestenkerkhof’ op Lesbos …

Verder Europa in reizen is onmogelijk geworden en terug kunnen de mensen ook niet. Daarbij raakten de opvangkampen overvol, wat zich uit in de meest verschrikkelijke leefomstandigheden die je je maar kan bedenken. In 2018 zijn we voor een aantal weken naar Lesbos gegaan en hebben we deze crisis ook met eigen ogen waargenomen. We hebben prachtig mooi werk kunnen doen, maar helaas altijd met te weinig en te beperkte middelen. De vruchtbare samenwerking tussen de hulporganisaties onderling was prachtig om te zien en de dankbaarheid van de bewoners van de kampen maakten ons beschaamd.

Het bestuur bestaat uit:

  • Leo Monster voorzitter / penningmeester
  • Marc Reedijk algemeen bestuurslid
  • Gerben van Gent secretaris

Verder mogen we trots zijn op een groep vrijwilligers die hun vrije tijd opofferen om ons met allerhande werkzaamheden te helpen en waar we ze ook zeer dankbaar voor zijn. Ook allen die een bijdrage hebben willen leveren in materiële en/of financiële zin willen we hierbij hartelijk bedanken.

Het doel en de missie van Take Care Of Your Neighbor

Het doel van stichting Take Care Of Your Neighbor is, zoals het beleidsplan ook omschrijft: humanitaire projecten te ondersteunen. Dit doen we door mensen die slachtoffer zijn van humanitaire crises te helpen, evenals ondersteuning te geven aan alles wat hiermee direct of indirect verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Dit doen we door materiële en immateriële steun te bieden aan mensen in nood. Deze steun zal bestaan uit financiële – en praktische middelen waarbij ook het publiek bewust gemaakt wordt van deze nood en de dringende behoefte aan deze middelen. Deze hulpverlening doen we vanuit een positieve christelijke levensovertuiging. Geef dit werk ook een plaats in je gebed!

Alle activiteiten, speciale acties, inzamelingen, bezoeken etc. worden gedeeld op de website van de stichting (www.takecareofyourneighbor.com) en op sociale media.

Vliegende start

Het jaar van de oprichting betekende ook een vliegende start. In een mum van tijd kregen we de nodige bekendheid en kwamen de hulpgoederen van alle kanten binnen. Veelal kleding maar ook luiers, tandpasta en tandenborstels en andere noodzakelijke items. Dit is gesorteerd en op transport gegaan. In 2019 is Lesbos meerdere malen bezocht en ook aan Samos is een bezoek gebracht. Tijdens deze bezoeken worden ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen gestoken om deze vluchtelingen met hun gezinnetjes te helpen. Verder is er op diverse plaatsen een lezing gegeven, zijn er folders uitgedeeld en zijn we door de media benaderd en hebben we interviews afgegeven. Ook zijn er professionele speeltuintoestellen helemaal opgeknapt in onze vrije tijd en naar Samos getransporteerd. Zo kunnen de kindjes in de kampen ook nog echt even kind zijn! Na de verwoestende brand in het hulpgoederenmagazijn op Samos hebben we o.a. een groot aantal tenten en slaapzakken kunnen doneren (lokaal ingekocht). Tevens hebben we ook andere lokale organisaties op de Griekse eilanden kunnen helpen met hulpgoederen en financiële middelen. Ook de Griekse economie heeft immers een steuntje in de rug nodig! Verder zijn er uiteraard ook de nodige extra hulpgoederen ingekocht, waaronder ondergoed, sokken en blokken zeep. De nood blijft echter onverminderd groot. Het geeft ons de drive om door te gaan en deze mensen een levenswaardig bestaan te geven. Daarom zullen we een beroep op ons netwerk blijven doen: laat je hart spreken alstublieft! De wens is om nauw samen te blijven werken met andere organisaties (waaronder CRR) : samen staan we sterk en kunnen we elkaar aanvullen en helpen. We hoeven immers niet de grootste te zijn; maar vele kleinen (met ieder zijn eigen achterban) maken wél een heel groot verschil!

Financiën/jaarrekening

Verantwoording

We zijn oprecht dankbaar en blij dat ook de broodnodige euro’s zijn binnengekomen, waardoor we onze bijdrage aan het transport kunnen leveren, maar ook hulpgoederen in kunnen kopen die juist zo hard nodig zijn zoals ondergoed, sokken, luiers, maandverband e.a. die je nu eenmaal niet gebruikt kan inzamelen.

In de stichtingskosten zitten ook de oprichtingskosten verwerkt: de kosten van de notaris, Kamer van Koophandel enz. Verder de bouw van onze website, foldermateriaal en de gebruikelijke kosten.

De liquide middelen zijn vrij hoog op 1 februari 2020. Dit is veroorzaakt doordat we eind januari grote giften binnen gekregen hebben en waarvan we een aantal dagen later ook al grote uitgaven gedaan hebben. Dit is echter niet zichtbaar in dit boekjaar maar in het volgende boekjaar 2020 DV.

Als reserve om de stichting te kunnen continueren willen we 1500 euro achter de hand houden.

De liquide middelen betreffen het banktegoed.

Onze opslag ten behoeve van onze goederen is gratis, waar we erg blij mee zijn.

We zijn blij om te melden dat we al zeer snel na de start van de stichting een ANBI beschikking hebben gekregen van de belastingdienst. Dit houdt in dat giften, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn van de belasting!

Ook in het nieuwe boekjaar hopen we weer op onze achterban te kunnen rekenen op hun goedgevigheid! Ook donateurs zijn nog steeds van harte welkom zodat we ook een continue inkomstenbron hebben waar we ook op kunnen “bouwen”. Iedere euro komt ten goede aan het werk ten behoeve van onze doelgroep!

We zien weer uit naar een prettige en vruchtbare samenwerking met onze achterban, inzamelpunten en partners, in het vertrouwen op God die ons de kracht en gezondheid geeft en harten neigt.

Het bestuur,

Leo, Mark en Gerben

 
 

Help ons helpen!                                                                          Laat je hart spreken!

                                         Take care of your neighbor !                                                               Let your heart speak !

Stichting Take Care Of Your Neighbor
website: www.takecareofyourneighbor.com
e-mail: info@takecareofyourneighbor.com
p/a Nassaulaan 70, 3297 BH  PUTTERSHOEK

In bezit van een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling)

RSIN: 859740134
SBI code: 94993
IBAN: NL23  RBRB 0778 2365 36
BIC: RBRBNL21
KvK nummer: 74004166