Help kwetsbare vluchtelingen na de brand in Kamp Moria, Lesbos

Grote gezamenlijke actie

U heeft vast de beelden wel gezien in het nieuws: een enorme brand heeft het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos bijna volledig in as gelegd. Duizenden mensen slapen op een afgezet stuk van de snelweg, zonder enige beschutting. De kleding die zij aan hebben, is het enige dat zij nog hebben. Ook veel hulpgoederen en projecten van NGO’s zijn vernietigd. Naast de materiële schade is er ook veel persoonlijk leed. Ouders zijn hun kinderen kwijtgeraakt, mensen zijn vermist, gewond of erger. Juist nú willen we ons met een grote gezamenlijke actie voor de meest kwetsbare vluchtelingen inzetten. Eerst waren dit de alleen reizende minderjarigen in en rond kamp Moria op Lesbos, Griekenland. Door de brand is de situatie sterk veranderd.

Sponsortocht
D.V. zaterdag 26 september wordt de 14e editie van de FietsSponsorTocht gereden. Het doel is een bedrag van €40.000 (bedrag is bijgesteld) bij elkaar te fietsen voor deze doelgroep. De Nederlandse Tirza richt zich met haar team op minderjarigen, die zonder vader of moeder op de vlucht zijn. Dit gaat momenteel om ruim 600 jongens en meisjes, die daardoor in miserabele en gevaarlijke omstandigheden verkeren. Ze zijn al getraumatiseerd door de oorlog en het geweld in hun thuisland, velen lopen nu een nieuw trauma op omdat er amper naar ze wordt omgekeken. Kinder- en jeugdartsen luidden niet voor niets de noodklok (zie dit artikel van Trouw) Sommige van hen hebben paniekaanvallen, en gaan zelfs over tot zelfbeschadiging. Tirza ziet het als haar roeping om deze groep psychische hulp te bieden. Ook gaat zij met haar team slaapplaatsen creëren voor deze jongeren, zodat deze onder hun hoede en in hun zicht zijn. Door het bieden van psychische hulp en het geven van een veilig plek bieden zij noodzakelijke hulp aan deze kinderen. Daarnaast verliezen ze de alleenstaande moeders met kleine kinderen en baby’s, gehandicapten, zieken en oude van dagen niet uit het oog! Ook daar wordt de noodzakelijke hulp verleend.

Waar gaat het geld naar toe?
Met de gezamelijke actie van Take Care Of Your Neighbor en Handnfeet willen we gezamenlijk  €40.000 bijeenbrengen. Handsnfeet organiseerd hiervoor de FietsSponsorTocht. Net als het oorspronkelijke streefbedrag hebben we ook de besteding bijgesteld:

  • De eerste €5.000 gaat naar psychische hulp aan de minderjarigen. Sinds half augustus ontvangt een groep van 60 jongeren onderwijs en les zodat zij mentaal en sociaal kunnen groeien. De lessen zijn gericht op sociale en emotionele ondersteuning, communicatieve vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, maar ze krijgen ook psychomotorische therapie en creatieve les.
  • Veel van de alleen reizende kinderen leven tussen de olijfboomgaarden buiten het kamp, zonder enige elektriciteit of sanitaire voorzieningen. Alles boven de €5.000 gaat daarom naar de renovatie van Rub Hall, een grote tent van 10 bij 25 meter. Na de renovatie moet dit een waardige slaapplaats zijn voor alleen reizende jonge vluchtelingen. Een zeer belangrijk effect hiervan is dat Tirza en haar team het zicht houdt op de minderjarigen, zodat de asielprocedure niet vertraagd en er adequaat gehandeld wordt bij risicovolle incidenten. Gezamenlijk hebben we als doel €10.000 bij te dragen aan de renovatie.

Wat kan ik doen?
In eerste instantie wilden we de noodzakelijke hulp aan de minderjarige vluchtelingen helpen te financieren. Door de brand is de situatie totaal anders geworden. Tirza geeft aan dat zo’n beetje alle NGO’s zich nu heroriënteren op de wijze waarop ze (nood)hulp (kunnen) verlenen. We willen Tirza daarin steunen en daar de opbrengst van de FietsSponsorTocht voor beschikbaar stellen. Tevens blijven we samen de situatie monitoren om met de beschikbare middelen recht te doen aan de situatie. Het doelbedrag is bijgesteld naar €40.000. Naar schatting helpen we hiermee 1600 vluchtelingen, omgerekend een bedrag van €25 per persoon. We hopen van harte dat je een bijdrage zou willen doen!

Sponsoren en doneren kan op rekening NL23  RBRB 0778 2365 36 t.n.v. Take Care Of Your Neighbor o.v.v. ‘sponsortocht minderjarigen’. Of klik op de doneerknop hieronder!

Bedankt voor je betrokkenheid, we hopen op je steun! 

Hartelijke groet , namens team Take Care of Your Neighbor:
Leo Monster

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Hands & Feet t.b.v. Tirza en haar team.