Terugblik 2020

Zo net voor de Kerstdagen is het een goed moment om eens terug te kijken op het afgelopen kalenderjaar. En als we zo terugblikken wat is er dan veel gebeurd en wat is er veel gepresteerd in 2020. Tijdens mijn bezoek aan Lesbos een klein jaar geleden, zaten daar nog ruim 20.000 vluchtelingen opeengepakt in kamp Moria. Die aantallen zijn gelukkig drastisch omlaag gegaan, maar op dit moment van schrijven, verblijven er nog altijd ruim 9.200 vluchtelingen alleen al op Lesbos. En helaas nog steeds onder zeer erbarmelijke omstandigheden.

Nadat het oude kamp Moria door brand in de as is gelegd, zijn de vluchtelingen nu gehuisvest in een nieuw kamp ter hoogte van Kara Tepe, op een voormalig schietterrein. Niet de beste ondergrond om daar deze mensen te huisvesten gezien de loodvervuiling die daar in de grond zit en de projectielen die nog met regelmaat naar boven komen. De UNHCR tenten zijn geplaatst aan de zee en dus enorm vatbaar voor wind en regenbuien die vanaf zee komen. Het kamp ligt in een laagte wat betekent dat bij regenval het in no-time een gigantische modderpoel is omdat ook het water van de bergen richting zee stroomt. De gevolgen laten zich raden: de (veel te dunne) tentzeilen waaien kapot en bij regen staan de tenten in het water en is dus alles nat. Zie dan je spullen maar droog te krijgen….

Met behulp van NGO’s en met bewoners van het kamp zijn in de tenten palletvloeren geplaatst om nog een beetje droog in je tent te kunnen bivakkeren. Maar met de hevige regenval van de afgelopen 2 weken is ook dat helaas niet voldoende. Helaas zijn de sanitaire voorzieningen ook drama. Veel te weinig toiletten (veel vieze Dixi’s) voor teveel mensen, geen douches (daar is de zee voor…), hoegenaamd geen medische voorzieningen en educatie. Daarnaast zit ook Griekenland op dit moment in een lockdown omdat ook daar het coronavirus heeft toegeslagen. 

Pushbacks
Nog steeds is de situatie dus mensonterend en kijkt Europa steevast de andere kant op. Ook de zogenaamde pushbacks vinden meer en meer plaats. Zelfs vluchtelingen die al op het eiland aangekomen zijn worden mbv de kustwacht weer midden op zee in vlotten “gedumpt” en drijven daar soms dagen rond totdat de Turkse kustwacht ze weer aan boord neemt en terugneemt naar Turkije. Deze pushbacks hebben al de nodige doden geëist. Dit gaat werkelijk tegen alle internationale verdragen en regels in! Te absurd voor woorden! Ook op de andere eilanden is het inhumaan wat er gebeurd. Veel mensen kennen wel de problemen die er zijn op Lesbos omdat dat nu eenmaal veel in de media komt. Maar ook op o.a. Samos en Chios is het drama compleet, zo niet groter.

Supervrijwilligers!
Gelukkig hebben we als stichting veel kunnen doen en hebben we ook niet bepaald stilgezeten. Maar zonder jullie hulp zijn wij nergens….. Jullie zijn het die ons van middelen voorzien om aan deze mensen hulp te verlenen. Neem alleen al de ingezamelde kleding en hygiëne-items. Gigantisch! Wat is er veel binnengekomen! En hierbij denken we ook aan de inzameladressen die voor ons als inzamelpunt functioneerden en tevens al de eerste sortering toepasten. Super bedankt daarvoor!

Enne…, excuses als jullie een paar weken maar een halve huiskamer tot jullie beschikking hadden omdat de andere helft vol stond met hulpgoederen…. 🙂  We hebben gemerkt dat er gelukkig nog heel veel mensen zijn die het hart op de juiste plaats hebben zitten en de opdracht, om je naaste in nood te helpen, ook letterlijk nemen. Anderen zaten in een wat comfortabelere positie doordat ze een grote schuur tot hun beschikking hadden. Maar echt fantastisch hoe jullie het gedaan hebben. We zijn jullie daar heel dankbaar voor! Ook de speciale acties die de mensen hielden voor bijvoorbeeld luiers en/of andere hygiëne-items. Super dat jullie dit gedaan hebben en ook hier een enorme opbrengst.

Fietssponsortocht
Heel speciaal was het toen onze vrienden van Hands & Feet ons benaderden om de opbrengst van de te houden fietssponsortocht te besteden aan het werk en doel van onze stichting. Deze tocht vond plaats net na de grote brand in kamp Moria. Er werd het onvoorstelbare bedrag bij elkaar gefietst van € 60.537,00 !!! In overleg hebben we besloten om al dat geld vanaf één rekening te gaan besteden aan een verantwoord doel of verantwoorde doelen. Verantwoord; omdat we al onze uitgaven willen kunnen verantwoorden aan onze achterban. Zomaar een bak geld storten naar een plaatselijke NGO o.i.d. doen we dus zeker niet. We kopen ter plaatse zelf hulpgoederen in, of laten het inkopen door b.v. een locale NGO; maar we vergoeden pas na overleg van de factuur. Ook bij bijdragen aan grootschalige projecten willen we de verantwoording zwart op wit zien en moet men dus met een goed verantwoord en onderbouwd plan komen. Ons uitgangspunt is dat iedere euro die gedoneerd wordt ook daadwerkelijk aan de doelgroep besteed wordt. En weet dit: “liefdewerk-oudpapier” is heel dankbaar werk en daar hoeven wij geen financiële vergoeding voor te krijgen.

Diverse keren hebben we stichting Take Care Of Your Neighbor mogen promoten en hebben we voorlichting over ons werk mogen geven bij andere stichtingen, op verenigingen etc. Fijn dat we die mogelijkheden gekregen hebben!

Opslagruimte
Dankbaar zien we ook terug op de samenwerking met ons opslagpunt “Waalplein” in Zevenhuizen. Zo fijn dat we daar de grote loods mogen gebruiken om onze spullen helemaal uit te sorteren en op te slaan. We mogen daar, geheel gratis, alles gebruiken wat we nodig hebben; van koffiemachine tot vorkheftruck, pallets die we nodig hebben enz. enz. Ook daar zijn we uiteraard superblij mee! Heel veel dank daarvoor!

Sorteren
Voor het uitsorteren konden we weer een beroep doen op onze vaste vrijwilligers. Helaas kregen we begin dit jaar te maken met de corona perikelen en was er ook de onzekerheid. Begrijpelijk dat er vrijwilligers waren die om uiteenlopende redenen even een pas op de plaats maakten. Veel van het uitsorteerwerk e.d. kwam dus op het eigen gezin terecht. Toch waren er altijd wel vrijwilligers die ons wilden en konden helpen. Ook nieuwe vrijwilligers melden zich, waar we heel blij mee zijn. Helaas was ikzelf ook genoodzaakt om even ‘een flinke stap terug te doen’ door lichamelijke klachten. Klachten die behoorlijk op kunnen spelen en waardoor we ons moeten beraden hoe we dit werk door kunnen zetten. Mogelijk wordt de inzameling anders omdat dat juist het meeste opbreekt. Hierover houden we jullie op de hoogte omdat we daar zelf nog niet helemaal uit zijn.

Ook het afgelopen jaar hebben veel particulieren, bedrijven en kerken ons voorzien van de broodnodige financiële middelen. Hartelijk dank daarvoor! Mogen we ook voor het nieuwe kalenderjaar een beroep op jullie vrijgevigheid doen?

Verschil maken
Samenvattend mogen we heel dankbaar zijn voor al het werk wat in het afgelopen kalenderjaar verzet is. We zijn blij dat we een schakeltje konden zijn in al het werk wat gericht is op een menselijk bestaan voor onze doelgroep. Samen maken we echt een verschil. Ik heb het al vaker gezegd: het verschil tussen geen jas en wel een warme winterjas is heel groot; twee luiers per week voor je kindje of twee per dag, maakt echt een verschil. We moeten constateren dat zonder de hulp van alle NGO’s de nood nog veel groter zou zijn. Europa kijkt weg, inclusief de Nederlandse regering, inclusief de christelijke partijen. Men roept wel ideeën maar men komt helaas niet met oplossingen. Deze vluchtelingen behoren een menswaardig leven te hebben.

Onlangs las ik de opmerking dat je als “bewoner” in de bio-industrie beter af bent dan als bewoner van een vluchtelingenkamp. Misschien heel cru gezegd maar er zit zeker een kern van waarheid in. Het zou niet nodig moeten zijn dat deze bewoners van de kampen al zo lang (en uitzichtloos) in deze bizarre situatie moeten leven in Europa. Er moet vaart gemaakt worden met de asielprocedures zonder de kwaliteit daarvan uit het oog te verliezen. Mensen die geen recht hebben op asiel moeten terug naar het land van herkomst en zij die daadwerkelijk asiel “verdienen” horen een plaats te krijgen in de Europese maatschappij en de begeleiding te krijgen die nodig is om in te burgeren. Dat zijn de regels van de internationale verdragen waar we met z’n allen een handtekening onder gezet hebben.

Laten wij ons daarom in blijven zetten om een lichtpuntje te zijn voor de bewoners van de kampen en hen te laten delen in onze overvloed en hen onze liefde te laten voelen voor onze medemens in nood.

Take care of your neighbor is immers niet zomaar een kreet maar een opdracht. (Matth 25:31 -46)

We wensen jullie gezegende Kerstdagen en een in alle opzichten, voorspoedig nieuwjaar toe!

Namens het team van Take Care Of Your Neighbor,

Leo Monster