Gespannen situatie op de Griekse eilanden.

 

 

 

 

 

 

 

Zoals jullie wellicht al vanuit de (sociale) media hebben gehoord, is de situatie op de Griekse eilanden erg gespannen. De lokale bevolking is in opstand gekomen vanwege het grote aantal vluchtelingen wat op de eilanden verblijft en er komen dagelijks nog nieuwe vluchtelingen aan. Op dit moment staan er duizenden vluchtelingen bij de Turks – Griekse grens in de hoop Europa binnen te mogen. De Grieken houden de grens potdicht waardoor deze mensen nu in een stuk niemandsland verkeren zonder enige vorm van onderdak, voedsel, medische voorzieningen etc. Ook de Turkse kustwacht laat bootjes vol met vluchtelingen ongestoord vertrekken naar de kust van Griekenland. De kans is groot dat hierbij weer slachtoffers gaan vallen. (Zojuist kwam er al het vreselijke bericht binnen van het verdrinken van een kind na het kapseizen van een bootje….) Doordat er hoegenaamd geen vluchtelingen van de eilanden kunnen vertrekken, puilen de kampen momenteel letterlijk uit van de mensen! Mede vanwege de onmenselijke omstandigheden in de kampen komen ook de vluchtelingen in opstand; wat zijn effect weer heeft op de locale bevolking. Deze locale Grieken hebben deze situatie jarenlang ‘gedoogd’ maar zijn er simpel gezegd nu klaar mee en pikken het niet langer meer. Zij én de vluchtelingen zijn de dupe van het falende beleid van Europa en diverse wereldleiders. Wij houden ons verder ver van politiek maar op dit moment zijn er situaties die strijden met alles wat in verdragen ten aanzien van menselijkheid staan geschreven en die absoluut inhumaan zijn. Iedereen weet dat dit een hele moeilijke problematiek is, die niet zomaar eventjes opgelost kan worden. Daar is gebed voor nodig, wijsheid en de wil bij de regeringsleiders.
De vrijwilligers die op de eilanden actief zijn, hebben het moeilijk omdat een groep mensen vanuit de locale bevolking zich nu niet alleen keert tegen vluchtelingen en journalisten, maar ook tegen de vrijwilligers die deze vluchtelingen proberen te helpen in hun inhumane situatie. Veelal blijven de vrijwilligers nu onder de radar. Dat betekent dat ze ook hun werk in de kampen niet of niet naar behoren kunnen doen… De politie durft niets te doen, of is niet in staat om iets te doen tegen dit geweld. Geweld keuren we sowieso af en zeker ook tegen onze hulpverleners!

 

 

 

 

De nood is hoger dan ooit en er zijn ook meer middelen nodig dan ooit om de vluchtelingen te helpen. Daar waar anderen falen, kunnen wij niet wegkijken en deze mensen aan hun lot overlaten. Feit is zeker dat er in de komende periode veel hulpmiddelen (én geld) nodig zijn om de mensen die vast zitten op de eilanden te
kunnen helpen aan de noodzakelijkste levensbehoeften en aan een menswaardiger bestaan.

Daarom vragen we u beleefd om deze middelen zodat we deze mensen kunnen helpen. Zoveel als mogelijk is proberen we de hulpmiddelen ook op locaal niveau in te kopen zodat we indirect ook de getroffen bevolking op de Griekse eilanden kunnen helpen. Ook zij hebben het, na een jarenlange recessie en het instorten van het toerisme, heel erg moeilijk. We staan in contact met diverse hulpverleners / vrijwilligers ter plaatse en volgen de ontwikkelingen op de voet.

🙏 We vragen u beleefd (naast uw gebeden) of u ons wilt helpen met uw bijdrage zodat we onze medemens in nood van datgene kunnen voorzien wat ze in deze situatie nodig hebben. Laat hen niet aan hun lot over!

U kunt uw bijdrage overmaken op:

NL23 RBRB 0778 2365 36 t.n.v. Stichting Take Care Of Your Neighbor

of klik hier om meteen te doneren.

Hartelijk dank!