over ons

Lees meer over het ontstaan van en het verhaal achter Take Care Of Your Neighbor!

Nadat in 2015 de berichten over vluchtelingen de media begonnen te beheersen, konden we er niet omheen om ons voor deze vluchtelingen in te gaan zetten. Ook Nederland ontkwam niet aan de grote  stroom van mensen die in ons land een veilige thuishaven zochten.

De AZC’s kwamen als paddenstoelen uit de grond, het COA had dringend personeel nodig en daarnaast was er behoefte aan tal van vrijwilligers. Door ons aan te melden als werknemer of vrijwilliger, kwamen we in aanraking met deze vluchtelingen. Met hun verdriet, hun achtergronden, hun cultuur en gebruiken maar ook met hun hartelijkheid en gastvrijheid. Op den duur raakten we steeds meer één met hen.

In een later stadium kwamen ook de berichten van de overvolle kampen en misstanden aan de zuidgrens van Europa in het nieuws. Er kwam een ‘drive’ om daar heen te gaan om deze mensen te gaan helpen. Na de zogenaamde ‘Turkije-deal’ kwamen de vluchtelingen vast te zitten in Griekenland. Verder Europa in reizen is onmogelijk geworden en terug kunnen de mensen ook niet. Daarbij raakten de opvangkampen overvol, wat zich uit in de meest verschrikkelijke leefomstandigheden die je je maar kan bedenken. In 2018 zijn we voor een aantal weken naar Lesbos gegaan en hebben we deze crises ook met eigen ogen waargenomen. We hebben prachtig mooi werk kunnen doen, maar helaas altijd met te weinig en te beperkte middelen. De vruchtbare samenwerking tussen de hulporganisaties onderling was prachtig om te zien en de dankbaarheid van de bewoners van de kampen maakten ons beschaamd.

De enorme nood die daar heerst, het gebrek aan bijna alles, de doffe blikken in de ogen van de kindertjes, maar ook de veerkracht van de mensen, de waanzin van Europa die dit alles laat gebeuren  was de reden dat we na gingen denken om voor deze ‘naaste in nood’ een schakeltje te mogen zijn.  Om ons in te zetten om deze nood aan een groter publiek kenbaar te maken én daadwerkelijk te helpen om deze nood te lenigen. Mede om deze redenen, zijn we gekomen tot de oprichting van een stichting: Take Care Of Your Neighbor. Hierbij verliezen we de Bijbelse opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf, niet uit het oog. Inmiddels zijn er ook bezoeken aan de vluchtelingen op Samos gebracht en zijn daar ook hulpgoederen geleverd en uitgedeeld. Is er op Lesbos sprake van samenwerking met de kampleiding; op Samos worden de NGO’s juist tegengewerkt….

Hulporganisaties hebben een diverse achterban. Een achterban die geld en middelen geeft aan, waar een organisatie voor staat. De achterban is dan misschien heel divers maar uiteindelijk zijn we één in het doel als we als organisaties met elkaar samenwerken: een (in alle facetten) humaan leven voor deze mensen. Daar staan we voor en daar gaan we voor! Help ons zodat wij deze mensen kunnen helpen! Laat je hart spreken.

Het team

Leo Monster

VOORZITTER & PENNINGMEESTER

Gerben van Gent

SECRETARIS

Marc Reedijk

ALGEMEEN BESTUURSLID